May 10, 2016

Kutomo lyhyesti

Kutomo on verkosto, joka koottiin talvella 2016 osana Keran alueen kehittämistyötä Espoossa. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on käynnistää Uudellemaalle sekä Keran kehittyvän kaupunginosan yhteyteen hubi, joka kokoaa yhteen kiertotalouteen ja kädentaitoihin liittyvät yritystoimintaa edistävät tahot.

Mukana verkostossa on 50 yksityistä ja julkista toimijaa sekä järjestöä, jotka edustavat seuraavia erilaisia näkökulmia aiheeseen:

  • Tekijäyhteisöt (Maker culture)
  • Lean yritäjyys (Lean entrepreneurship)
  • Luovat yhteisöt (Co-creation culture)
  • Niukat innovaatiot (Frugal Innovations)
  • Jakamistalous (Sharing Economy)
  • Kierrätys (Recycling)
  • Lähiruoka (Local Food)
  • Lähilogistiikka (Local Logistics)
  • Pienvalmistus (Small-scale Manufacturing)
  • Alustateknologiat (Platform Technologies)

Kutomo-toiminta etenee virtuaalisessa muodossa sekä erilaisten tapahtumien ja pop-up -kokeilujen kautta.

Yhteisöllä on fyysinen kotipesä Urban Mill -ympäristössä Otaniemessä. Urban Milliä voidaan käyttää tapahtumien järjestämiseen sekä uusien tuotteiden, palveluiden sekä toimintamallien kehittämiseen. Käy pistäytymässä, niin katsotaan mitä Kutomo voisi tarkoittaa sinulle.

KARI MIKKELÄ
050 500 4048
kari.mikkela@urbanmill.fi

LARS MIIKKI
040 503 6630
lars.miikki@urbanmill.fi