Kutomo.org avattu

Kutomo.org toimii virtuaalisena kotipesänä Kutomo-verkostolle, joka kokoaa yli 50 kiertotalouden ja kädentaitojen kehittämisestä kiiinnostunutta tahoa. Verkoston taustalla toimii Urban Mill-kehittäjäalusta sekä Uudenmaan liiton rahoittama UUSAIKA-hanke.

Kutomo.org esittelee verkoston toimintaa, tapahtumia ja toimijoita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *